Updates_12.11.21

08/24/2022

บีไอดี ร่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN)

แชร์

Updates_12.11.21

08/24/2022

บีไอดี ร่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN)

แชร์

          แจ้งข่าวสารกันสักหน่อย ตอนนี้ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ บีไอดี ของเรา ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) เป็นที่เรียบร้อยครับ

 

         โดยเครือข่าย TCNN จัดตั้งโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gas Management Organization: TGO) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน 190 ประเทศของประเทศภาคีอนุสัญญา

 

         นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา TGO ได้แถลงผลสำเร็จการจัดตั้งเครือข่าย TCNN ซึ่งมีสมาชิกแล้ว 122 องค์กร ในงานสัมนา “Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality” งานประชุมย่อยของการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาครั้งที่ 26 (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในส่วนของ Thai Pavilion ผ่านทางช่องทาง Facebook Live ใครสนใจก็สามารถเข้าไปรบชมย้อนหลังได้ครับ

 

ส่วนคำว่า “คาร์บอนนิวทรัล” คืออะไรและมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับภาคธุรกิจ ไว้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ