การใช้ถ่านไบโอชาร์ ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตรลงในแปลงปลูกทำให้ข้าวมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวในทุกระยะการเจริญเติบโต
ไบโอชาร์

07/26/2023

การใช้ถ่านไบโอชาร์ปลูกข้าว

แชร์

ไบโอชาร์

07/26/2023

การใช้ถ่านไบโอชาร์ปลูกข้าว

แชร์

 

 

 

 

วันนี้มาแชร์งานวิจัย การใช้ถ่านไบโอชาร์ปลูกข้าวและแก้ปัญหาดินเค็ม กันนะครับ   

อ่านจบแล้วลองปรับใช้กับนาข้าวของคุณได้นะครับ  

ข้าวเป็นธัญพืชที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญของประชากรโลกและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 หรือ “ข้าวหอมมะลิ”เป็นข้าวพันธุ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยมีความต้องการในตลาดสูงทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก  โดยแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมีการเพาะปลูกประมาณ 80% ของพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทั้งประเทศ

อย่างไรก็ตามจากสภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และพื้นที่บางส่วนประสบปัญหาดินเค็ม โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่วิกฤตดินเค็มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ถ่านไบโอชาร์จึงถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มความต้านทานของพืชต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในพืชหลายชนิด รวมทั้งการปรับปรุงและฟื้นฟูดินปนเปื้อนจากมลพิษต่าง ๆ 

การผสมถ่านไบโอชาร์ การใช้ถ่านไบโอชาร์  ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตรลงในแปลงปลูกทำให้ข้าว มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยจำนวนต้นข้าวต่อกอ   จำนวนเมล็ดต่อรวง น้ำหนัก 1,000 เมล็ด และเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีของข้าวมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นวิธีการปลูกข้าวโดยทั่วไปของเกษตรกร   นอกจากนี้การใส่ถ่านไบโอชาร์ในดินปลูกข้าวยังสามารถปรับปรุงคุณภาพดินได้ โดยทำให้ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ปริมาณอินทรีย์วัตถุ และความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับดินที่ไม่ได้ผสมด้วยถ่านชีวภาพ  

เราทราบผลดีของถ่านไบโอชาร์ว่ามีส่วนในการปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดี ทาง bid ของเรามีผลิตภัณฑ์ถ่านไบโอชาร์พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับ

 

 

ข้อมูลอ้างอิง 

https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1072 

https://ej.eric.chula.ac.th/article/view/275 

 

 

สามารถสั่งซื้อถ่านไบโอชาร์ได้ทุกช่องทาง  

Line Official Account: @biocharbybid   

Inbox Facebook Fanpage: https://www.m.me/biocharbybid   

Shopee: https://shopee.co.th/biocharbybid   

Lazada: https://www.lazada.co.th/shop/biochar-by-bid     

หรือ โทรสอบถามได้ที่ 063-082-2989 ครับ  

#ไบโอชาร์ #ผงถ่านไบโอชาร์ #ถ่านชีวภาพ #Biocharbybid #Biochar #ไบโอชาร์ถ่านดีที่ทุกคนต้องมี #ไบโอชาร์ถ่านชีวภาพดีที่เหมาะกับการปลูก #ถ่านปลูกต้นไม้ #ถ่านไบโอชาร์บริสุทธิ์ปลอดภัย