วัฒนธรรมองค์กร

FUN

Integrity
Creativity

ความสุขในการทำงาน

เราเชื่อว่าความสุขในการทำงาน คือปัจจัยสำคัญของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยากาศการทำงาน

ที่ผ่อนคลาย

บรรยาการทำงานที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง ทำให้พนักงานกล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมอง และนำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ เหมาะสมที่สุด

สไตล์การทำงานของ

แต่ละคนไม่เหมือนกัน

เรารู้ว่าสไตล์การทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน พนักงานจึงสามารถ บริหารเวลาทำงานและสถานที่ทำงานได้โดยยึดผลลัพธ์ของการทำงาน เป็นที่ตั้ง

ความสุขร่วมกัน

การมีความสุข และสนุกไปกับงาน โดยไม่ลืมคำว่า “ความสุขร่วมกัน” ของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจทุกฝ่าย คือหลักสำคัญที่ บีไอดี ตั้งมั่น เราเชื่อว่าการทำงานบนความถูกต้องและจริงใจ จะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสังคม

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

02-078-1559

 info@bafs-id.co.th